Palaa kohteeseen Tätä haluan

Uskottava maanpuolustus takaa rauhan

Suomi on viisaasti säilyttänyt niin yleisen asevelvollisuuden kuin aluepuolustuksen. Vastoin yleisiä länsimaisia trendejä Suomessa ei siirtynyt ammattiarmeijaan ja keskittynyt vain kriisinhallintaan. Nyt Suomen valintaa arvostetaan maailmalla ja meiltä haetaan oppia.

Maanpuolustus ei ole itsestään selvyys. Sen eteen on tehtävä töitä joka päivä. Kaikki lähtee kansan maanpuolustustahdosta. Halusta suojella ja tarvittaessa asein puolustaa kaikkea sitä mikä on meille pyhää – läheisiä, kotia ja yhteiskuntajärjestystä.

Viime aikoina on ilmassa ollut pieniä merkkejä varsinkin nuorten ikäluokkien maanpuolustustahdon laskusta. Tämä muutos ei näy varusmiesten loppukyselyissä, joten en ole huolissani niistä, jotka tarvittaessa kantavat vastuun isänmaan puolustamisesta.

Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton. Emme kuulu Natoon ja EU ei ole sotilasliitto, eikä siitä sellaista tule. Näin ollen meidän on valmistauduttava puolustautumaan tarvittaessa yksin. Suomen valtiojohto on viisaasti rakentanut suhteita kanssamme samanlaisiin demokraattisiin länsimaihin, joilta meillä on oikeus odottaa ainakin materiaalista tukea. Tuen saaminen edellyttää luottamuksellisia suhteita ja yhteistä harjoittelua. Niiden vastustaminen pelaa aina jonkun muun pussiin.

Ilmavoimien ja merivoimien materiaali on saapumassa elinkaarensa päähän. Kumpikin puolustushaara on operatiivisesti ratkaisevassa asemassa varsinkin niin kutsuttujen kynnyssuorituskykyjen suhteen. Meille on hankittu puolustuksellisia suorituskykyjä iskeä syvälle vastustajan selustaan ja niistä kyvyistä emme voi luopua. Sekä ilmavoimat että merivoimat tukee maavoimien taistelua, joten kyseessä on yhteisistä puolustuskyvyistä.

Suomi hankki 1990-luvun alussa F-18 Hornetit, jotka edustivat tuolloin ylivertaista suorituskykyä ja ensimmäistä kertaa sodan jälkeen olimme pidäkkeistä vapaa hankkimaan vain parasta. Nyt olemme samassa tilanteessa. Suomen on ostettava vain suorituskyvyltään parhaat hävittäjät ja vähintään nykyinen määrä. Mahdollisessa kriisissä joudumme aina toimimaan määrällisesti alivoimaisena, joten koneiden suorituskyky ja henkilöstön ammattitaito pitää olla vastustajaa paremmat.

Miesten yleinen asevelvollisuus tuottaa Suomelle laajan reservin, josta voimme muodostaa Euroopan suurimpiin kuuluvat sodan ajan joukot ja niille jää vielä reserviä. Yleinen asevelvollisuus on Suomen valinta ja niin olkoon jatkossakin.

Kannatan naisten entistä laajempaa osallistumista maanpuolustukseen. En vastusta kutsuntojen ulottamista naisiin, mutta se maksaa toistakymmentä miljoonaa vuodessa. Sen ainoana tarpeena esitetty tasa-arvon toteutuminen. Tasa-arvo on tärkeä arvo, mutta se toteutuu muutoinkin kuin yhteisillä kutsunnoilla. Kannatan myös nuorille suunnattua maanpuolustustietoisuuden lisäämistä.

Suomen puolustusbudjetti nousee tänä vuonna ensimmäistä kertaa yli kolmen miljardin euron, koska mukana merivoimien alushankinnan ensimmäinen maksuerä. Kolme miljardia on pieni summa, jos sitä vertaa Ruotsin kuuteen miljardiin tai Venäjän 80 miljardiin euroon (julkinen budjetti!). Tuolla pienelläkin summalla pystymme ylläpitämään uskottavan puolustuksen.

En hyväksy minkäänlaisia uusia heikennyksiä maanpuolustukseen. Siitä on jo säästetty riittävästi ja varsinkin tässä turvallisuustilanteessa, jossa tulevan ennustaminen on todella vaikeaa.

Minusta maanpuolustus tarvitsee lisää rahaa ja lisää henkilökuntaa. Reserviläisten osallisuutta on vahvistettava ja yleinen asevelvollisuus on turvattava. Uusia suorituskykyjä on hankittava ja niiden valinta on tapahduttava suorituskyky edellä.