Palaa kohteeseen Tätä haluan

Tulevaisuuden liikenne

Suomi on pinta-alaltaan yksi Euroopan suurimpia maita, mutta asutukseltaan keskimääräistä harvaanasutumpi. Pitkien etäisyyksien maassa toimivat liikennejärjestelyt ovat elämisen ehto ja kaikille lähes neljälle miljoonalle autolle on perusteensa. Julkista liikennettä ei kannata ulottaa joka niemeen ja notkelmaan, vaan yksityisauto on viisain ratkaisu. Se takaa vapauden liikkua aikatauluista riippumatta.

Suomessa auton hankintahinta on eurooppalaisesti poikkeuksellisen korkea ja siksi monelle suomalaiselle autoon on sidottu merkittävä omaisuus. Tästä syystä autoilun verotukseen tehtävät muutokset on toteutettava taidolla, jottei kansalaisten omaisuus menetä arvoaan. Auton hankintahetkellä siitä maksetaan autovero, joka kuoletetaan auton eliniän aikana.

Autovero pitää poistaa ja poistaminen on tehtävä vaiheittain. Jos se poistettaisiin kerralla, niin miljoonien suomalaisten käytössä olevien autojen arvot romahtaisivat. Autoveron poistaminen on aloitettava seuraavalla vaalikaudella ja sen rinnalla on käytettävä uudistettavaa romutuspalkkiota. Näillä toimilla Suomen iäkästä autokantaa voidaan uudistaa hallitusti.

Pitkien etäisyyksien maassa Suomen tieverkosto pitää olla kunnossa. Suomessa on lyöty korjausvelkaa laimin ja tieverkoston kunto on heikentynyt. Omistaja ei ole huolehtinut omaisuutensa kunnossa, jolloin tiestön kunto on heikentynyt ja sen korjaamiseksi edellytetään suurempia summia.

Vastustan ehdottomasti tietullien käyttöönottoa sekä käyttöön perustuvaa seurantaa ja sen perusteella tapahtuvaa rahastamista. Suomen tiestö on kansallista omaisuutta, pääasiassa budjettivaroin rakennettua ja siksi sen tulee olla veloituksetta suomalaisten käytettävissä.

Julkisen liikenteen käyttö lisääntyy ja hyvä niin. Se vähentää liikenteen päästöjä. Julkinen liikenne ei saa olla vain vaihtoehto yksityisautoilulle, vaan sitä täydentävä muoto. Autoilun ja pyöräilyn yhdistäminen julkiseen liikenteeseen tulee huomioida tulevissa liikenneratkaisuissa.

Pirkanmaan halki kulkee maamme merkittävin ratayhteys – päärata aina pohjoiseen asti sekä ratayhteydet Jyväskylään, Poriin ja Turkuun. Nykyisen hallituksen käynnistämä suunnitteluhanke, pääradan Helsinki-Tampere välin uudistamiseksi, on minusta Suomen tärkein tulevaisuuden liikennehanke. Tunnin (toimiva) junayhteys Tampereelta Helsinkiin yhdistää nämä kaksi metropolia toisiinsa ja kun rata vielä kulkee Helsinki-Vantaan kautta, niin se luontevalla tavalla yhdistyy lentoliikenteeseen. Pääradan toteuttaminen on edellytys muiden rataosuuksien parantamiselle.

Toinen Pirkanmaan merkittävä liikenneväylä on kolmostie. Kolmostie luo perustan muille alueemme halki kulkeville valtateille VT 9, 11, 12 ja 23, unohtamatta perinteistä VT 66:ta ja sen sisartietä VT 65 Näsijärven länsipuolella. Kaikkien näiden kunnosta ja liikenteen sujuvuudesta huolehtiminen on välttämätöntä.

Pitämällä pyörät pyörimässä, turvamme Suomen kasvun.