Palaa kohteeseen Tätä haluan

Eläkkeen taattava toimeentulo

Suomen eläkejärjestelmä on periaatteessa hyvä ja varsinkin, jos sitä vertaa kansainvälisesti. Mutta ei se ole täydellinen. Kun eläkeläisellä ei ole koko työiän mittaista työhistoriaa, niin hänen eläkkeensä laskee ja joillakin hyvin dramaattisesti. Erityisen surkeassa asemassa ovat he, joilla ei ole lainkaan työeläkettä, vaan he saavat vain kansaneläkettä tai takuueläkettä.

Täysi kansaneläke on 628,85 euroa kuukaudessa ja puolisovähennyksen jälkeen 557,79 €/kk. Takuueläke on hieman korkeampi, sillä sen täysi määrä on 784,52 euroa kuukaudessa. Näistä ei peritä valtionveroa, mutta kunnallis- ja kirkollisveroa kylläkin. Jokainen ymmärtää, että noilla summilla Suomessa on merkittävää eläkeläisköyhyyttä.

Vertailuna pienimmät eläkkeet ovat samassa tasossa kuin työttömyyden aikainen peruspäiväraha, joka on keskimäärin noin 720 euroa kuukaudessa. Minusta pienimmät eläkkeet pitää olla aina peruspäivärahan yläpuolella.

Kansan- ja takuueläkkeet ovat niin pieniä, että niiden varassa olevat ovat pakotettuja turvautumaan sosiaaliturvaan. Näin ei saa olla. Pienempiin eläkkeisiin on tehtävä sellainen korotus tai yhdistettävä ne tulevaisuuden perusturvaan niin, että ihmisellä on mahdollisuus ihmisarvoiseen vanhuuteen.

Monesti kuulee eläkeläisten vaativan taitetun indeksin kumoamista. Taitettu indeksi otettiin ensimmäisen kerran käyttöön Lipposen hallituksen toimesta ja siinä muutettiin työeläkkeiden tarkastamisen painoarvoja. Ennen taitettua indeksiä työeläkkeitä tarkastettiin siten, että hintojen ja palkkojen muutos olivat samanarvoiset (50 %). Taitetun indeksin käyttöönoton jälkeen hintojen muutoksen vaikutus on 80 % ja palkkojen muutoksen vaikutus 20 %.

Taitettu indeksi iskee korkeisiin työeläkkeisiin, alle kahden tuhannen euron työeläkkeisiin sillä ei ole juuri merkitystä. Siksi taitetun indeksin kapinaa ovat ajaneet isoa eläkettä nauttivat Kimmo Kiljunen (sd.) ja Raimo Ilaskivi (kok.). Tavalliselle työeläkeläiselle taitettu indeksi on tuottanut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana hintojen kehitystä vastaavan eläkkeen kasvun.

Kansan- ja takuueläkkeeseen sekä työkyvyttömyyseläkkeisiin taitettu indeksi vaikuta mitenkään. Vaikka taitettu indeksi poistettaisiin, niin se ei vaikuta mitenkään pienempiä eläkkeitä saaviin, köyhyysrajalla oleviin eläkeläisiin.

Tasokorotus pienempiin eläkkeisiin on tehokkain keino torjua eläkeläisköyhyyttä. YLE-veron poistaminen sinisten vaatimuksesta helpotti juuri tätä joukkoa 30 eurolla vuodessa.