Palaa kohteeseen Tätä haluan

Sosiaaliturvan kokonaisremontti on edessä

Suomen sosiaaliturvan uudistamisessa on turvattava sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutuminen. Nykyinen järjestelmä on rakentunut paloina ja muodostaa erilaisia loukkuja, joista yksilölle on haittaa ja yhteiskunnalla ylimääräisiä menoja.

Minulle kerrottiin esimerkki eräässä pienessä pirkanmaalaisessa kaupungissa asuneesta nuoresta parista, jotka molemmat olivat työttömiä. Työttömyysturvan lisäksi heille maksettiin vuokrakaksioon asumistukea. Heidän kannatti muuttaa Helsingin Töölöön kolmioon vuokralle, koska asumistuki määräytyi asuinpaikan vuokratason ja neliöiden perusteella, ja oli näin suurempi kuin tuossa pikkukaupungissa. Minusta tällainen sosiaaliturva ei ole järkevää, vaan siinä asumistukea käytetään kiinteistösijoittajien omaisuuden kasvattamiseen.

Edellä kuvattu esimerkki ei ole ainoa, joka suosii sosiaaliturvan käyttämistä muuhun kuin, mihin se on tarkoitettu. Sosiaaliturvamenojen jatkuvan kasvun hillitsemiseksi ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden takaamiseksi Suomen sosiaaliturvajärjestelmä on uudistettava.

Asumis- ja toimeentulotuki ovat olleet viime vuodet kasvussa, vaikka samaan aikaan työllisten määrä on kasvanut. Kasvua selittääkin opiskelijoiden ulottaminen asumis- ja toimeentulotuen piiriin.

Osalle eri tukimuodoista koostuu sellainen summa, että sillä pärjää jotenkuten. Töitä ei välttämättä kannata ottaa vastaan, koska palkka pienentää ainakin työttömyysturvaa, toimeentulotukea ja mahdollisesti asumistukea. Näin enemmin kannattaa pysyä poissa työelämästä.

Minusta työ on parasta sosiaaliturvaa, sillä työssä ollessa ihmisellä säilyy myös sosiaaliset kontaktit. Näin ollen pienten tulojen päälle tulee maksaa sellaista perusturvaa, jolla työnteko on aina kannattavampaa kuin työstä kieltäytyminen. Samoin palvelut pitää keskittää siten, ettei asiakkaan tarvitse asioida monella luukulla. Kaikki sosiaaliturvan palvelut pitää saada yhdeltä luukulta.